نوشته‌ها

نیترات از کجا شروع میشود؟

نیترات از کجا شروع میشود؟ 1 -کشاورزی • اضافه کردن نیترات به صورت نیترات سدیم و نیترات پتاسیم به کود کشاورزی • استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی حاوی نیترات برای تسریع رشد رویشی • وجود درصد باالیی از نیترات درسبزی ها مخصوصاً سبزی ه…

نحوه تشخیص آب سالم از ناسالم

نحوه تشخیص آب سالم از ناسالم   آب مایع حیات است اما نه هر آبی، درست است که همه پزشکان و متخصصان توصیه می‌کنند که برای افزایش سلامت خود باید روزانه مقدار معینی آب استفاده کنید اما خوردن آب ناسالم ممکن است منجر به بروز بیماری‌های حاد و…

کدورت آب و رفع آن

کدورت آب و رفع آن حذف کدورت، از سه جنبه زیبا شناسی، گرفتگی فیلترها و گندزدایی دارای اهمیت است. به دلیل وجود ارتباط بین کدورت و بعضی از مشخصه های میکروبی از جمله کیست ژیاردیالامبلیا، کدورت به عنوان شاخصی غیر مستقیم در تعیین …