نوشته‌ها

بيماريهاي منتقله توسط آب

  بيماريهاي منتقله از محيط : با توجه به اين كه تامين و حفظ سلامتي انسان هدف اصلي بهداشت محيط مي باشد، شناخت و كنترل عوامل بيماريزا و نحوه انتقال آنها از محيط به انسان از مباحث اصلي در اين مقوله است. بيشترين سهم بيماري هاي منتقلـه توسـط…