تصفیه آب در صنایع مختلف
, , , , , , , , , , , , ,

تصفیه آب در صنایع مختلف

تصفیه آب در صنایع مختلف تصفیه آب در صنایع مختلف آب، ماده اولیه‌ی مهم و پرکاربرد همه صنایع است. اما افزایش مصرف آب در صنایع و کشاورزی و کاهش بارندگی ها و کاهش آب آشامیدنی باعث شده تصفیه آب در صنایع مورد توجه قرار بگیرد. از طرفی، آب مورد استفا…
مراحل تصفیه آب
, , , , , , , , , ,

مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه آب برای تشریح مراحل تصفیه آب ، سیستم هاي تصفیه که براي تهیۀ آب آشامیدنی از آبهاي زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب اند: هوادهی سختی گیري فیلتراسیون گندزدایی ذخیره سازی مراحل تصفیه آب آبهاي سطحی …
اهمیت تصفیه آب در صنایع دارویی

اهمیت تصفیه آب در صنایع دارویی

اهمیت تصفیه آب در صنایع دارویی اگر آب به نحوی تصفیه شده باشد که بتوان از آن در صنعت دارویی استفاده نمود، به آن آب، تصفیه آب دارویی گفته می‌شود. این پروسه شامل چندین بخش مختلف می‌باشد، از دستگاه تصفیه آب دارویی برای استفاده در داروهای غیرتزریقی…